Erityyppiset kulttuurillisesti kiinnostavat paikat